STUKTUR PENGURUS KARANGTARUNA DESA SAMBIROTO

01 Juli 2023
Administrator
Dibaca 282 Kali
STUKTUR PENGURUS KARANGTARUNA DESA SAMBIROTO

DAFTAR NAMA PENGURUS KARANGTARUNA

MASA JABATAN 2022 s/d 2027

DESA SAMBIROTO KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA

 

Pembina:    1. XXXXXXXXXX
                   2. XXXXXXXX
                   3. XXXX
                   4. XXXXXXXXX
                   5. XXXXXX

Ketua: XXXXXXXXX

Wakil:         1. XXXXXXXXXX
                   2. XXXXXXXX
                   3. XXXX
Sekretaris:  1. XXXXXXXXXXX
                   2. XXXXX
                   3. XXXX

Bendahara: 1. XXXXX
                    2. HXXXXX

Seksi-Seksi

Dokumentasi:       1. AXXXXXXXXXXX
                             2. AXXXXXXXXXXX
                             3. AXi
                             4. RXXXXXXXX
                             5. MXXXXXXXX

Humas:                 1. ArXXXXX
                             2. DaXXXXXX
                             4. KeXXXXX
                             5. RXXXXXXX

Perlengkapan:      1. ArXXXXXXXXXXXXXXX
                             2. ErXXXXXXXXXXXXX
                             3. AhXXXXXXXXXXXXXX
                             4. MXXXXX
                             5. HeXXXXXXXXX

Keagamaan:         1. BXXXXXXXXXXX
                             2. ZiXXXXXXXXXXX
                             3. NXXXXXXXXXXXXXX
                             4. PiXXXXXXXXXXXXXXX
                             5. RXXXXXXXXXXXXX

Olahraga Dan Kebudayaan:        1. AXXXXXXXXX
                                                    2. NXXXXXXXXX
                                                    3. AXXXXXXXXXXX
                                                    4. RXXXXXXXXXXX
                                                    5. SXXXXXXXXXXXXX

Keamanan:          1. XXXXXXXXXo
                            2. XXXXXXXXX
                            3. XXXXXXXXXssy
                            4. XXXXXXXXdin
                            5. KXXXXXXXXX